Skip to main content

Ukratko o meni…

Završila sam odsek violončelo u muzičkoj školi, srednju baletsku školu ”Lujo Davičo”, diplomirala glumu i postala mama.

Dve godine sam pisala za časopis “Sensa”
o vibraciji meseca u kome se nalazimo i čarobnom štapiću sa kristalom koji odgovara tom periodu.

U okviru svog brenda organizovala sam mnoge radionice koje su se bavile upotrebom kristala u svakodnevnom životu, pravljenjem kristalnih eliksira, izradom personalnih kruna, gridova…

Umetnost je moja pokretačka snaga a moje stvaralaštvo magični svet.

Imala sam sreću da odrastam u sredini u kojoj su ljudi iz moje neposredne okoline pridavali veliki značaj prirodi, običajima i ritualima. U našem društvu su se mogle čuti razne legende, mitovi i bajke.
Tu se budi moja ljubav prema „mističnom”, ljubav prema kristalima i magičnim stvorenjima.

Dosta vremena sam provodila sa porodicom u dugim šetnjama šumom, kao i leta u vikendici moje bake na obali Dunava. Već tada je zasađeno seme nečega što je uz veliku želju, rad, posvećenost i ljubav dostiglo stepen buđenja i razvilo sve ovo što vam sada predstavljam.